Szkolenia

Szkolenie z Terapii Schematów

Zapraszamy Państwa na kameralne szkolenie składające się z trzech trzydniowych warsztatów, dających wiedzę merytoryczną, niezbędną do ubiegania się o Certyfikat Terapii Schematu w International Society of Schema Therapy (ISST). Pełną listę wymagań do Certyfikatu Terapeuty Schematy znajdziecie Państwo tutaj w języku angielskim  (wymagania-certyfikacja-terapeuty-schematu-w-isst po polsku).

Unikatowym elementem szkolenia będą specjalistyczne materiały wideo (ponad 4 godziny) prezentujące wybrane techniki pracy w Terapii Schematu autorstwa dr Tary Cutland-Green, która poprowadzi dla Państwa szkolenie. Próbkę wartości materiałów można zobaczyć tutaj.
Oprócz zajęć merytorycznych oferujemy Państwu także pomoc w znalezieniu superwizorów Terapii Schematów. Superwizja jest odrębną częścią szkolenia w drodze do certyfikatu ISST.

Dodatkowym atutem będą 4,5 godzinne materiały filmowe z technikami Terapii Schematów gratis.
Szczegóły dotyczące kosztów szkolenia na dole strony!!!

Uwaga!
Osoba zgłaszająca się na szkolenie decyduje się na udział we wszystkich trzech modułach. Nie ma możliwości wykupienia udziału  tylko w jednym z nich.

tcg

Dr Tara Cutland – Green jest psychologiem klinicznym z ponad 20- letnim doświadczeniem w pracy z osobami z różnymi trudnościami psychologicznymi. W treningu zawodowym szkoliła się w różnych nurtach terapeutycznych (Terapia Poznawczo – Behawioralna, Terapia Poznawczo – Analityczna i Dialektyczno- Behawioralna Terapia), w 2008 r. uczestniczyła w szkoleniach u Jeffreya Younga, specjalizując się w Terapii Schematu i uzyskała Zaawansowany Certyfikat Terapeutyczny ISST, stając się  zarówno trenerem jak i superwizorem Terapii Schematu. Wraz z dr Gill Heath napisała rozdział dotyczący Terapii Schematu w podręczniku „The Handbook of Adult Clinical Psychology – An Evidence Based Practice Approach” (Routledge, Wydanie Drugie, 2016, pod redakcją: Alan Carr i Muirreann McNulty). Prowadzi szkolenia Terapii Schematu akredytowane przez ISST, stworzyła także materiały video prezentujące techniki terapeutyczne TS ‘Schema Therapy Toolkit’, zasiada także w Komitecie ds. Treningu i Certyfikacji przy ISST.

Na szkolenie składają się 3 trzydniowe moduły tematyczne:

I Moduł (20-22 maja 2017)
“Terapia Schematu Złożonych Przypadków”

Ten warsztat będzie poświęcony uczeniu, eksperckim demonstracjom, oświadczeniowej pracy i odrywaniu ról w obszarach:

 • Ocenie i sformułowaniu złożonych przypadków w odniesieniu do trybów, stylów radzenia sobie
 • Ograniczonemu ponownemu rodzicielstwu
 • Empatycznej konfrontacji
 • Pracy wyobrażeniowej dla oceny, leczenia schematów i zmiany behawioralnej
 • Pracy z krzesłami by modyfikować dezadaptacyjne tryby schematów
 • Strukturze i stylowi Terapii Schematu
 • Efektywnej pracy kończącej terapię

II Moduł (23-25 września 2017)
“Umiejętności Terapii Schematu i praca z osobami z osobowością chwiejną emocjonalnie ”

Ten warsztat będzie poświęcony uczeniu, eksperckim demonstracjom, doświadczeniowej pracy i odrywaniu ról w obszarach:

 • Konceptualizacji osób z osobowością chwiejną emocjonalnie w trybach schematów
 • Danym z badań dotyczące efektywności Terapii Schematów dla osób z tym zaburzeniem
 • Pracy z samouszkodzeniami i ryzykiem samobójczym
 • Strategiom ograniczonego ponownego rodzicielstwa w pracy z różnymi schematami i trybami
 • Zachowaniom w czasie sesji i relacji terapeutycznej
 • Dalszej pracy wyobrażeniowej w leczeniu schematów
 • Dalszej pracy z wykorzystaniem technik z krzesłami np. dialogi trybów i behawioralne zmiany wzorców
 • Radzeniu sobie ze schematami terapeuty, które są uruchamiane w relacji terapeutycznej

III Moduł (18-20 listopada 2017)
“Kompetencje Terapii Schematów w pracy z osobami z osobowością narcystyczną i lękową”

Ten warsztat będzie poświęcony uczeniu, eksperckim demonstracjom, doświadczeniowej pracy i odrywaniu ról w obszarach:

 • Formułowania narcystycznej, unikającej, zależnej i anankastycznej osobowości w ramach trybów schematów
 • Zakresu umiejętności w pracy z narcystycznymi stylami radzenia sobie i trybami obecnymi w unikającej, zależnej i anankastycznym zaburzeniu osobowości, włączając strategie skierowane na opór wynikający z uruchomienia trybów
 • Zaawansowanej umiejętności w używaniu relacji terapeutycznej, by budować konceptualizację jak i medium zmiany
 • Zaawansowanej umiejętności ograniczonego rodzicielstwa by leczyć schematy
 • Empatycznej konfrontacji by generalizować korzyści w terapii
 • Leczeniu schematów terapeuty, które są uruchamiane w relacji terapeutycznej

Koszty szkolenia:

Uczestniczyć w szkoleniu można będzie na dwa sposoby:
1. pełna opcja z udziałem w ćwiczeniach dla osób, które chcą w ciągu najbliższych 3 lat zdobyć certyfikat psychoterapeuty Terapii Schematu (po dopełnieniu obowiązku uczestnictwa w odpowiedniej liczbie godzin superwizji ) – liczba miejsc ograniczona do 20
2. opcja słuchacz-obserwator, dla osób zainteresowanych Terapią Schematów, które nie zamierzają w okresie najbliższych 3 lat ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty Terapii Schematu. W tej opcji uczestnik nie będzie brał udziału w ćwiczeniach warsztatowych. – liczba miejsc o takim statusie 10.

Opcja pełna:
I moduł trzydniowy to koszt –1700 zł netto -2091 zł brutto
Pełen koszt szkolenia 3 x 1700 zł netto = 5100 zł netto ( 6273 zł brutto)

Opcja słuchacz-obserwator
I moduł trzydniowy –1200 zł netto – 1476 zł brutto
Pełen koszt szkolenia 3 x 1200 zł netto = 3600 zł netto ( 4428 zł brutto)